skip to Main Content

Slide Quantitative Audit Support:
statistiek om effectief en
efficiënt te controleren.

Steekproeven zijn geen doel op zichzelf maar een hulpmiddel in situaties waar integrale controle niet mogelijk of niet efficient is.

Ik bied diensten aan om te helpen bij het opzetten, berekenen, selecteren en evalueren van steekproeven om zo effectief en efficiënt te controleren.
Een voorbeeld is het gebruik van de Gamma verdeling voor het oplossen van praktische vraagstukken zoals het uitbreiden van steekproeven, het combineren van steekproeven met ongelijke kansen, het bepalen van toleranties voor deelpopulaties en nog veel meer. Dit alles wordt uitgelegd en ondersteund met voorbeeld spreadsheets die op eigen risico zijn aan te passen aan uw eigen situatie.

Toepassingsgebieden zijn onder andere:

  • Controle van jaarrekeningen en verantwoordingen
  • Fiscale controle ten behoeve van horizontaal toezicht
  • Interne beheeersing
  • Voorraadbeheersing

Wie zonder al te veel kennis googelt naar een handig programmaatje om een steekproefomvang te bepalen komt vaak terecht bij een Excel sheetje om een schatting betrouwbaar en nauwkeurig genoeg te laten zijn. Die hulpmiddelen heb ik ook (zie daarvoor de pagina Schattingen) maar ik benadruk dat dit soort steekproeven niets met controle te maken hebben. Schattingen keuren goed totdat je te veel fouten vindt, bij controle keur je pas goed als je voldoende correcte uitkomsten hebt!

Ik geef gastcolleges aan de Nyenrode Business Universiteit (een driedaagse cursus Statistical Auditing, zie de pagina voor een link) en op de Universiteiten van Maastricht, Rotterdam en Tilburg.

Ik ben geïnteresseerd in het geven van presentaties op vaktechnische vergaderingen van accountantskantoren en – diensten.

William Cochran

COS 530 A22: verwarrend, niet onwaar, maar nutteloos

Een accountant vroeg mij hoe mijn verkeerslichtmodel zich rijmt met COS 530 A22, en met name de zin daar in: “..Hoe kleiner het verschil tussen de (..) geprojecteerde afwijking(..) en (..) de toelaatbare afwijking (..), des te groter is de…

Van uitvoeringsmaterialiteit naar toelaatbare afwijking Het

Het onderscheid tussen uitvoeringsmaterialiteit en toelaatbare afwijking levert nogal wat gespreksstof op. Beide zijn door de controleur gestelde normen voor een te controleren populatie en vaak zijn ze getalsmatig aan elkaar gelijk.

Van materialiteit naar uitvoeringsmaterialiteit

In een vorige blog (“Blog toelaatbare afwijking” op www.steekproeven.eu dd. 23 oktober 2020) heb ik een advies gegeven voor het bepalen van de toelaatbare afwijking als percentage van de uitvoeringsmaterialiteit. Door voor 80% te kiezen wordt een grotere steekproef gecontroleerd…

Back To Top