Samen Lezen

Samen ontdekken

Samen verantwoordelijk

Samen ontspannen

Samen spelen

Samen opgroeien

Samen ontwikkelen

Wie zijn wij?

CBS Het Spectrum is een christelijke ontmoetingsschool in Rotterdam Nesselande. Met kindcentrum De Kunstenmakers (onderdeel van BijDeHand) vormt Het Spectrum het Integraal Kind Centrum (IKC) ‘Samen Uniek’. In ons IKC worden kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar opgevangen voor, onder en na schooltijd.
Wij bieden onze leerlingen uitdagend onderwijs, waarin zij gestimuleerd worden om alle kansen te benutten die ze aangereikt krijgen. Ons doel is om de leerlingen eigenaarschap te geven over hun leerproces en om zoveel mogelijk ruimte over te laten voor het individuele kind. Wij bieden dan ook onderwijs op maat.
Onze leerkrachten zijn sterk betrokken bij iedere leerling en begeleiden ze in hun leerproces. Ze zijn er om de leerling vertrouwen te geven in hun eigen kunnen, zelfstandigheid en verwondering te stimuleren en ze te motiveren als het even tegenzit. Als onderwijsprofessionals onderling inspireren wij elkaar en erkennen we dat iedere dag ook voor ons een leerproces is. Onze ambitie om onszelf verder te ontwikkelen en te specialiseren zorgt ervoor dat wij telkens tot beter onderwijs komen.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking. Maak een afspraak met de directie via: info@samenuniek.nl of 010 222 28 42 en vraag naar Linda van Oosten of Mirjam Bakker-Schuur.

IKC Samen Uniek

Samen Uniek. Een samenwerkingsverband tussen christelijke basisschool Het Spectrum en Kinderopvang BijDeHand. Onderwijs en opvang werken intensief samen vanuit één pedagogische visie.

Vanaf de inschrijving bij de zwangerschap tot aan de middelbare school verzekerd van een kwalitatief aanbod van opvang en onderwijs. Gedurende de hele dag en ook tijdens de vakanties.

Een veilige plek voor uw kind waarin hij of zij de kans krijgt zijn/haar talenten te ontwikkelen en te ontplooien. School en kinderopvang gaan hierin hand in hand samen.

Dat maakt ons Samen Uniek!

Om een afspraak te maken bij de Kunstenmakers kan dit via: KC.deKunstenmakers@kov-bijdehand.nl of 010-7508422 en wacht tot u wordt doorverbonden naar het kantoor. Of u kunt een aanvraag doen via: https://www.kov-bijdehand.nl/locatie/kinderdagverblijf-de-kunstenmakers/

Excellente School

Blije gezichten op Het Spectrum. Op maandag 20 januari ontving de school het predicaat ‘Excellente School’. De bevestiging dat de school GOED was kregen ze inmiddels twee jaar geleden. De Inspectie van het Onderwijs oordeelde toen al dat alle veertien indicatoren goed waren. Een uitzonderlijke score, want dat lukt slechts 1% van alle Nederlandse basisscholen. Daar bovenop komt dus nu het oordeel van de Onderwijsinspectie dat de school excelleert op het gebied van kwaliteitszorg.

 

Trots

De school is ontzettend trots op dit behaalde resultaat. ‘We geven kwalitatief hoogstaand onderwijs en vinden het belangrijk om met elkaar te kijken waar wij ons onderwijs nog kunnen verbeteren. Toekenning van het predicaat Excellente School is een beloning voor onze leerlingen en ons team. Het is een bevestiging van ‘elke dag samen een beetje beter’, aldus directeur Linda van Oosten.

 

Excellent in optimale kwaliteitszorg

Het Spectrum beschikt over een helder excellentieprofiel, gebaseerd op een duidelijke visie. Het profiel is relevant voor de leerlingen van de school. De school heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt door middel van het model leerKRACHT. Dit is de kern geworden van het kwaliteitssysteem. Het model geeft de leerkrachten eigenaarschap, een breed kwaliteitsbesef, verantwoordelijkheid en gerichte verbeteracties. Het werkt voor de leerkrachten, maar ook voor de leerlingen en het managementteam.

 

Specialisten zijn de kartrekkers

De school heeft een professionele werkcultuur gecreëerd en beschikt over een groot aantal opgeleide specialisten. Denk hierbij aan een specialisten voor gedrag, rekenen, hoogbegaafdheid en ICT. Deze specialisten zijn de kartrekkers van de kwaliteitsgroepen. Naast de professionele overlegstructuur merk je een enorme bevlogenheid in het team. De jury heeft kennis gemaakt met een hardwerkend en leergierig team, waarin goed wordt samengewerkt en een professionele werkhouding heerst.

De grootste complimenten van kinderen en ouders

De jury sprak met leerlingen, ouders en leerkrachten van de school. Zowel uit de gesprekken als uit eerdere tevredenheidsonderzoeken bleek dat iedereen in en om de school zijn waardering over de school uitspreekt en de scores erg hoog zijn. De jury hoorde prachtige voorbeelden over de manier waarop de school leerlingen een passende plek biedt binnen het onderwijs. “Dat is natuurlijk een groot compliment, want daar doen we het voor”, zegt het stralende directie-duo Linda en Mirjam.

Schoolhesjes voor activiteiten

Het Spectrum heeft vanaf nu ook mooie opvallende hesjes. Deze zullen we gebruiken bij schoolreisjes, zodat onze kinderen altijd herkenbaar zijn. De hesjes zullen de (groene) schoolshirts vervangen.

Extra speelplezier met onze boomhut

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over […]

Bekijk ook onze eerdere nieuwsberichten

TEAM Het Spectrum

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

GROEPEN | DIRECTIE | SPECIALISTEN | OVERIG

TEAM De Kunstenmakers

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

KINDEROPVANG | PEUTERSPEELZAAL |
BUITENSCHOOLSE OPVANG | DE VERDIEPING

Vakanties en vrije dagen

School app

Volg ons op de school app

Te downloaden via de
Appstore of Google Play

Google-play

School app

Volg ons op Youtube

School app

Volg ons op Flickr

Samen Uniek – Robert van ‘t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Nesselande