Samen Lezen

Samen ontdekken

Samen verantwoordelijk

Samen ontspannen

Samen spelen

Samen opgroeien

Samen ontwikkelen

Welkom bij IKC Samen Uniek

Een samenwerkingsverband tussen christelijke basisschool Het Spectrum en Kinderopvang BijDeHand, locatie De Kunstenmakers. Onderwijs en opvang werken hier intensief samen. Vanuit één pedagogische visie.

We laten kinderen samen leren, ontdekken en opgroeien. Daarbij geven we de kinderen zélf de verantwoordelijkheid. Een goede balans tussen leren, ontdekken en spelen zorgt dat kinderen zich bij ons optimaal kunnen ontwikkelen. Onze leerkrachten en pedagogische medewerkers begeleiden en inspireren de kinderen hierin.

Vanaf de inschrijving bij de zwangerschap tot aan de middelbare school bent u verzekerd van een kwalitatief aanbod van opvang en onderwijs. Van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 – 18.30 uur en ook tijdens de vakanties. IKC Samen Uniek is een veilige plek voor uw kind waarin hij of zij de kans krijgt talenten te ontwikkelen en te ontplooien. School en kinderopvang gaan bij ons hand in hand. En dat maakt ons Samen Uniek!

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust eens langs! U bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking. Maak een afspraak via: info@samenuniek.nl of bel naar 010 222 28 42 en vraag naar Linda van Oosten, Mirjam Bakker-Schuur, Lisa Slob of Rob Posthuma.

Opvang voor de allerkleinsten!

Is uw kind tussen de 0 en 4 jaar oud? Dan kan het terecht bij ons kinderdagverblijf of onze peuteropvang

Samen de wereld kleuren

Ontwikkelen, spelen en leren staan bij ons centraal. We werken met vijf pedagogische uitgangspunten, ook wel het pedagogisch palet genoemd. Daarin is er aandacht voor de totale ontwikkeling van uw kind. Spelen en Onderzoeken, Interactie, Samen, Participatie en Levensecht. Wij noemen dit pedagogisch palet; ‘Samen de wereld kleuren’.

Nieuwe ervaring en vaardigheden op het kinderdagverblijf

Onze ruimtes zijn ingericht om uw kind zoveel mogelijk uit te dagen. Dat merkt u al zodra u binnenkomt. Al het speelgoed is afgestemd op de ontwikkeling en de belevingswereld van de kinderen. Daarnaast knutselen, bewegen, lezen en zingen we veel. We maken leuke uitstapjes en spelen vaak buiten. Een dag op de kinderopvang verloopt heel gestructureerd. Dat is vertrouwd en veilig. Naast de zorg- en rustmomenten is er natuurlijk genoeg tijd om te spelen. Zo doet uw kind nieuwe ervaringen op en leert het nieuwe vaardigheden. Eten doen we altijd gezellig samen aan tafel. Net als thuis.

Een goede start op de peuteropvang

Voordat uw kind de basisschoolleeftijd bereikt, kan het bij ons ook naar de peuteropvang: een uitstekende start! Met onze educatieprogramma Puk & Ko bieden we peuters een uitdagend en leerzaam programma. Uw peuter komt twee of vier ochtenden per week. U speelt een belangrijke rol in de peuteropvang. Bij het halen en brengen overleggen we met u over uw kind en wat het die dag heeft meegemaakt. Uw peuter heeft bij ons altijd een vaste groep en een eigen mentor. Zo weet u bij wie u terechtkunt voor overleg en vragen.

Excellente School

Blije gezichten op Het Spectrum. Op maandag 20 januari ontving de school het predicaat ‘Excellente School’. De bevestiging dat de school GOED was kregen ze inmiddels twee jaar geleden. De Inspectie van het Onderwijs oordeelde toen al dat alle veertien indicatoren goed waren. Een uitzonderlijke score, want dat lukt slechts 1% van alle Nederlandse basisscholen. Daar bovenop komt dus nu het oordeel van de Onderwijsinspectie dat de school excelleert op het gebied van kwaliteitszorg.

 

Trots

De school is ontzettend trots op dit behaalde resultaat. ‘We geven kwalitatief hoogstaand onderwijs en vinden het belangrijk om met elkaar te kijken waar wij ons onderwijs nog kunnen verbeteren. Toekenning van het predicaat Excellente School is een beloning voor onze leerlingen en ons team. Het is een bevestiging van ‘elke dag samen een beetje beter’, aldus directeur Linda van Oosten.

 

Excellent in optimale kwaliteitszorg

Het Spectrum beschikt over een helder excellentieprofiel, gebaseerd op een duidelijke visie. Het profiel is relevant voor de leerlingen van de school. De school heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt door middel van het model leerKRACHT. Dit is de kern geworden van het kwaliteitssysteem. Het model geeft de leerkrachten eigenaarschap, een breed kwaliteitsbesef, verantwoordelijkheid en gerichte verbeteracties. Het werkt voor de leerkrachten, maar ook voor de leerlingen en het managementteam.

 

Specialisten zijn de kartrekkers

De school heeft een professionele werkcultuur gecreëerd en beschikt over een groot aantal opgeleide specialisten. Denk hierbij aan een specialisten voor gedrag, rekenen, hoogbegaafdheid en ICT. Deze specialisten zijn de kartrekkers van de kwaliteitsgroepen. Naast de professionele overlegstructuur merk je een enorme bevlogenheid in het team. De jury heeft kennis gemaakt met een hardwerkend en leergierig team, waarin goed wordt samengewerkt en een professionele werkhouding heerst.

De grootste complimenten van kinderen en ouders

De jury sprak met leerlingen, ouders en leerkrachten van de school. Zowel uit de gesprekken als uit eerdere tevredenheidsonderzoeken bleek dat iedereen in en om de school zijn waardering over de school uitspreekt en de scores erg hoog zijn. De jury hoorde prachtige voorbeelden over de manier waarop de school leerlingen een passende plek biedt binnen het onderwijs. “Dat is natuurlijk een groot compliment, want daar doen we het voor”, zegt het stralende directie-duo Linda en Mirjam.

Schoolhesjes voor activiteiten

Het Spectrum heeft vanaf nu ook mooie opvallende hesjes. Deze zullen we gebruiken bij schoolreisjes, zodat onze kinderen altijd herkenbaar zijn. De hesjes zullen de (groene) schoolshirts vervangen.

Extra speelplezier met onze boomhut

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over […]

Bekijk ook onze eerdere nieuwsberichten

TEAM Het Spectrum

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

GROEPEN | DIRECTIE | SPECIALISTEN | OVERIG

TEAM De Kunstenmakers

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

KINDEROPVANG | PEUTERSPEELZAAL |
BUITENSCHOOLSE OPVANG | DE VERDIEPING

Vakanties en vrije dagen

School app

Volg ons op de school app

Te downloaden via de
Appstore of Google Play

Google-play

School app

Volg ons op Youtube

School app

Volg ons op Flickr

Samen Uniek – Robert van ‘t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Nesselande